Startsida Umeå kommun

Jag vill starta en skola eller förskola

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att först ta reda på om du kan bedriva verksamheten på platsen/i lokalen som du tänkt.

Av detaljplanen framgår om det möjligt att driva en skola eller förskola på den platsen. Det gäller oavsett om du har tänkt att bygga nytt eller om du har en befintlig lokal. Samråd också med Miljö- och hälsoskydd i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen är lämplig.

De fördjupade översiktsplanerna anger markanvändning och ger rekommendationer för detaljplanering och byggande.

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen.

Behöver du köpa mark av kommunen?

Ta reda på om lokalen är lämplig

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har fått klart med lokalen så ansök om de tillstånd som är nödvändiga för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid för Umeå kommuns ärenden när du har mark samt att alla ansökningar är kompletta: cirka 10 veckor

Ska du skylta, bygga om eller bygga nytt?

Ny verksamhet i lokalen?

Ska du servera livsmedel?

Eftersom det är en förskola/skola måste du...

Ska du starta en förskola eller annan fristående verksamhet?

Eftersom verksamheten kommer att hantera avfall och även påverka avloppsnätet måste du...

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus