Startsida Umeå kommun

Introduktionsprogram för nya lärare

Umeå kommun erbjuder ett introduktionsprogram för nya lärare inom F-9 och inriktningen fritidshem. Syftet är att ge en bra start i yrket genom att tidigt ge en god grund i pedagogiskt ledarskap och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Förutom introduktionsprogrammet får du även en mentor på din skola och stöd av din rektor för att växa in i din yrkesroll.

Innehåll i introduktionsprogrammet

  • Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö.
  • Individanpassning, variation och utmaningar.
  • Tydlighet i mål, innehåll och struktur.

Totalt 9 träffar under ett läsår där det erbjuds föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, reflektion och coachning.

Individuell coachning

Du erbjuds sex individuella coachsamtal samt två lektionsobservartioner med syfte att ge dig som lärare en god grund i pedagogiskt ledarskap. Utifrån dina styrkor och utvecklingsområden sätts mål om önskat läge i slutet av läsåret. Coachens roll är att stötta och utmana dig på vägen mot målet.

Rektor och mentor

Rektor och mentor på din skola är också ett viktigt stöd för att du ska kunna växa in i yrkesrollen.

Din rektor ska bland annat möjliggöra att du som nyanställd kan delta i introduktionsprogrammet, följa upp hur introduktionsperioden fungerar och utse en mentor på din skola.

Mentorns roll är bland annat att vara förebild och bemöta dina tankar och funderingar kring hur dina kunskaper ska omsättas i praktiken i det dagliga mötet med eleverna.

Kontakt

Fredrik Strandgren
skolstrateg Utbildning
Umeå kommun
070-550 83 53
fredrik.strandgren@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus