Startsida Umeå kommun

Jobba med vård och omsorg i Umeå i sommar

Bonus till dig som vikarierar hela sommaren

Du som vikarierar hela sommarperioden (2020-06-29 till 2020-08-16) får en bonus. Hur stor bonusen blir beror på yrke och om du arbetar i centrala Umeå eller i ytterområdena (exempelvis Sävar, Holmsund, Obbola, Hörnefors, Tavelsjö).

Yrke                        

Arbete i ytterområde

Arbete i Umeå         

Vårdbiträde/personlig assistent

6 000 kronor

3 000 kronor

Undersköterska/personlig assistent

8 000 kronor

5 000 kronor

Boendehandledare

8 000 kronor

5 000 kronor

Nattjänstgöring
(oberoende av yrke)

8 000 kronor

6 000 kronor

Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut

50 000 kr/månad

Bonusbeloppen är baserade på heltidsarbete.

Mer information om ansökan
Kontakt

äldreomsorgens rekryteringscentrum
090-16 10 86
rekryteringao@umea.se

Bemanning stöd och omsorg
090-16 10 82
bemanningso@umea.se

Sidan har granskats 2020-01-20

Sidans kortadress: www.umea.se/sommarvikarie