Startsida Umeå kommun

Kompetens och karriär

Inom vård och omsorg finns stora möjligheter att utvecklas. Hos oss kan du till exempel läsa kurser för att få en fördjupning inom ditt yrke eller delegering att ge medicin. Du kan också få ersättning eller studera på arbetstid om du väljer att vidareutbilda dig. Eftersom Umeå kommun är en stor arbetsgivare finns det goda chanser att börja i en roll och med tiden utvecklas vidare och få fler utmaningar eller större ansvar.

Kombinera arbete och vård- och omsorgsutbildning

Umeå kommun satsar på att utbilda tillsvidareanställda medarbetare som arbetar som undersköterska, personlig assistent och boendehandledare. Det finns möjlighet att kombinera arbete och vård- och omsorgsutbildning och att få viss ersättning under studierna. Du får studera viss tid under arbetstid, betald praktik och möjlighet att låna studielitteratur.

Vidareutbilda dig till specialiserad undersköterska eller stödpedagog

Du som är tillsvidareanställd och har en undersköterskeexamen har möjlighet att vidareutbilda dig till exempelvis demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska eller stödpedagog. Du får betald LIA-period, litteratur, logi och resor.

Vidareutbilda dig till specialiserad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut

Du som är sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut har möjlighet att få ett utbildningsbidrag under tiden som du läser en specialist- /vidareutbildning på universitetsnivå. För sjuksköterska gäller bidraget för specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre och inriktning mot distriktsköterska. För arbetsterapeuter och fysioterapeuter prioriteras vidareutbildning utifrån behov i verksamheterna.

Kontakt

Per Forsberg
utbildningssamordnare
vård och omsorg
Umeå kommun
090-16 19 18
per.forsberg@umea.se