Startsida Umeå kommun

Praktisera inom vård och omsorg

Umeå kommun är positiv till praktikplatser och tar varje år emot cirka 800 studenter. VFU/praktik ger dig värdefull erfarenhet och en möjlighet till framtida arbete. Du kan praktisera inom individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg eller äldreomsorg.

Ta chansen att möta verkligheten

Som student hos oss får du möta och lära av den verklighet som du kommer att arbeta inom i framtiden. Du får chansen att se hur olika verksamheter fungerar och vilka yrkesområden som finns i kommunen.

Praktikcentrum hjälper dig

Praktikcentrum finns som samordnare mellan skola, student och kommun. Hör gärna av dig om du är intresserad av att veta mer om VFU/praktikplatser inom vård och omsorg.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik är en del av utbildningen för studenter på sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, personalvetarprogrammet samt elever från gymnasie-, omvårdnadscollege och vuxenutbildningsprogrammen för undersköterskor och vårdpersonal.

Kontakt

Jonatan Söderström
praktiksamordnare
vård och omsorg
Umeå kommun
090- 16 48 22
070-640 16 48
jonatan.soderstrom@umea.se