Startsida Umeå kommun

Vision, värdegrund och medarbetarskap

Vår vision är att Umeå ska ha 200 000 invånare 2050. Alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och attraktiv livsmiljö är tre framgångsfaktorer som ska hjälpa oss att nå visionen.

Våra politiker sätter visionen och du och alla medarbetare utvecklar verksamheterna i visionens riktning. Det gör vi genom en tydlig verksamhetsidé, en värdegrund och engagerade ledare och medarbetare.

Vår värdegrund bygger på medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Oavsett om du jobbar som lärare, undersköterska, byggingenjör eller kock arbetar du och alla andra medarbetare för att bidra till välfärd och för att finnas till för våra invånare. Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå.

Ledare sätter tydliga mål och skapar möjligheter för dig som medarbetare att göra ett bra jobb i din verksamhet. Det är viktigt att du utvecklas och har inflytande över ditt arbete. Alla förslag till förbättringar och nya idéer är välkomna.

Illustration av vision, Umeå kommun

Klicka på bilden för att öppna en större bild.