Startsida Umeå kommun

Mariehemsskolan

Om skolan

Mariehemsskolan är en 1–6-skola med förskoleklass och fritidshem för omkring 230 elever. Skolan har sina anor från 1960-talet och helrenoverades 2009. Skolan ligger nära Bräntberget och Nydalasjöns naturområden. Här lär sig eleverna att framföra sina åsikter, lyssna till andra och respektera varandra. Tillsammans med våra duktiga pedagoger lär eleverna sig att ta ansvar för sitt eget lärande och ges utrymme för att utveckla sin självkänsla och integritet.

Läs mer om skolan

Vi söker

  • En grundskollärare med behörighet för årskurs 4–6 i Ma, NO och teknik. Önskvärt med behörighet i engelska. Tillsvidareanställning från och med 2020-08-12, 100 procent. Du har erfarenhet av undervisning i grundskolan.
  • En grundskollärare till mellanstadiet med behörighet i SO 4-6. Vikariat, 50 %, från och med 2020-08-12 till och med 2021-06-11.

Kontakt

Malin Tornberg Pantzare
rektor
090-16 26 24
070-650 13 90

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus