Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknadsinsatser för invandrade

Umeå kommun står inför en stor utmaning när det gäller kompetens­försörjning inom vissa områden. Ett sätt är att vuxenutbildningen tar fram utbildningsmodeller och metoder för bland annat invandrade.

Syfte med modellerna

Syftet med utbildningsmodellerna förutom att stärka kompetens­försörjning är att påskynda integrationen och öka omställningsförmågan på den svenska arbetsmarknaden.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus