Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknadsinsatser för invandrade

Umeå kommun står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning inom vissa områden. Ett sätt är att vuxenutbildningen tar fram utbildningsmodeller och metoder för bland annat invandrade.

Syftet med utbildningsmodellerna och är att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.