Startsida Umeå kommun

Praktikcentrum

Varje år tar Umeå kommun emot ett antal studenter från olika utbildningar som gör verksamhetsförlagda studier, VFU, inom kommunens olika verksamhetsområden. VFU/praktik samordnas under praktikcentrum.

Utbildningar vi samarbetar med:

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Personalvetarprogrammet

Socionomprogrammet

Sjuksköterskeutbildningen

Undersköterskor och vårdpersonal

Kontakt

Jonatan Söderström
praktiksamordnare
090-16 48 22  
070-640 16 48
jonatan.soderstrom@umea.se

Sidan har granskats 2019-10-15

Sidans kortadress: www.umea.se/praktikcentrum