Startsida Umeå kommun
Kommunala fastigheter

Umeå kommun förvaltar, genom Fastighet, totalt 820 000 kvadratmeter (BTA) och hyr in 190 000 kvadratmeter.

Lokalerna utgörs i huvudsak av lokaler för kommunens verksamheter men även lokaler för kommersiellt ändamål förvaltas av kommunen.

Fördelning av fastighetsbeståndet

Typ

kvadratmeter (BTA)

Skolor

 cirka 472 000

Förskolor

cirka 70 000

Vård- och omsorgsboenden

cirka 116 000

Fritidsfastigheter

cirka 85 000

Förvaltningsfastigheter

cirka 138 000

Affärs- och servicefastigheter

cirka 39 000

Bostäder

cirka 84 000

Övriga

cirka 6 000


Kontakt

Fastighet
Umeå kommun
fastighet@umea.se

En kommunal fastighet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus