Startsida Umeå kommun
Umeå centrum

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva kontakta kommunen.

Det kan gälla ansökan, anmälan eller du kan helt enkelt behöva information och råd om vad som gäller. Det är många lagar och regler som ska följas. Vi vet att många tycker att det ofta är krångligt att veta var man ska vända sig inom kommunen.

Nedan finns en sammanfattning över vilka tillstånd med mera du som företagare kan behöva. Mer information om regler och vad som gäller finner du om du klickar på länkarna i menyn.

Alkohol

Servering av alkohol kräver serveringstillstånd.

Avfall

Hantering av avfall kräver ibland tillstånd.

Brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga varor kräver oftast tillstånd.

Brandskydd

Enligt lag har fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i lokalerna ansvaret för brandskyddet i byggnaden.

Buller

Verksamhet får inte överskrida vissa ljudnivåer.

Bygglov

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad, skyltar, markarbeten kräver oftast bygglov/marklov.

Byggställning eller container på kommunens mark

Om du till exempel behöver ställa ut en container, byggställning eller skylift på kommunens mark behöver du tillstånd.

Djurhållning

Ska du yrkesmässigt föda upp, utfordra, förvara, upplåta, sälja djur måste du ha tillstånd. Sedan 1 januari 2009 ligger ansvaret hos Länsstyrelsen.

E-cigaretter

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmälas.

Evenemang på offentlig plats

Då kan du behöva tillstånd för försäljning och servering av livsmedel, byggnationer, tält, scener eller servering av alkohol. Du kanske också behöver en trafikanordningsplan.

Folköl

Den som ska sälja/servera folköl är skyldig att anmäla verksamheten till kommunen.

Hygienlokaler

Ska du starta verksamhet där du använder skalpeller, akupunkturnålar eller liknande, ska det anmälas till miljö- och hälsoskydd.

Köldmedier

För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier (kallas ofta freoner) som får användas. Ofta krävs anmälan till miljö- och hälsoskydd.

Livsmedel

Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Miljö- och hälsoskydd registrerar eller godkänner anläggningar för livsmedelsverksamhet samt inspekterar de olika anläggningarna.

Miljöfarlig verksamhet

Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön.

Receptfria läkemedel

Om du ska sälja receptfria läkemedel krävs anmälan till Läkemedelverket.

Skyltning

Trottoarpratare och banderoller kräver tillstånd.

Tobak

Försäljning av tobak kräver tillstånd och det finns lagar om rökfria miljöer.

Torghandel

Tillfälliga torgplatser hyr du av UPAB.

Uteservering

Polisen utfärdar tillstånd för uteservering. Kommunen yttrar sig utifrån framkomligheten, brandsäkerheten och ur omgivningssynpunkt. Ibland krävs också bygglov.

Värdeautomater och automatspel

Lotteriinspektionen ger tillstånd och kommunen yttrar sig inför beslut.

Företagslotsen

Umeå kommun har samlat information och rådgivning för företagare hos en företagslots.

Kontakta företagslotsen

Icke kommunala tillstånd

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag. Läs mer på www.verksamt.se.

Avgifter och taxor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus