Startsida Umeå kommun
Serveringstillstånd i Umeå

Klicka på bilden för större format.

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du i normalfall ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Du ansöker om serveringstillstånd hos Miljö- och hälsoskydd. Ansökningsformulären hittar du i kommunens blankettbank.

Olika handläggningstider

För en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd är handläggningstiden cirka åtta veckor. Det gäller från att fullständig ansökan kommit in till att ett förslag till beslut har skrivits. För en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är ansökningstiden cirka sex veckor och för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap cirka tre veckor.

Hur går handläggningen till?

När din ansökan kommit in görs en prövning av lämplighet utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Synpunkter på din ansökan tas in från bland annat Polisen, Skatteverket, Kronofogden samt Brandförsvar och säkerhet.

Processkarta över hur handläggningen går till

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De vanligaste typerna är:

  • Stadigvarande till allmänheten (vanligtvis restauranger)
  • Stadigvarande till slutna sällskap (festvåningar med olika slutna sällskap)
  • Stadigvarande till slutet sällskap (så kallad klubbrättighet, det vill säga servering till ett slutet sällskap)
  • Tillfälligt till allmänheten (till exempel festivaler)
  • Tillfälligt till slutet sällskap (till exempel personalfester eller föreningsfester)

Kontakta gärna Miljö- och hälsoskydd om du är osäker på vilken typ av tillstånd du behöver.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Besöksadress
Miljö- och hälsoskydd
Stadshuset
Skolgatan 31 A

Postadress
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
901 84 Umeå

Fax: 090-16 16 89

Organisationsnummer
212000-2627

Bankgiro
154-2079 IKB 14214

Ansökningsformulär

Ansökan om serveringstillstånd (kommunens blankettbank)

Anmälan serveringsansvariga personer (kommunens blankettbank)

Handlingar som ska skickas in med ansökan (pdf

Sidan har granskats 2018-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/serveringstillstand

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.