Startsida Umeå kommun

Tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Umeå kommun

  • Enligt 7 kap 13 § alkohollagen får kommunen ta avgift för tillsyn av folkölsförsäljning.
  • Enligt 19 b § tobakslagen får kommunen ta avgift för tillsyn av tobaksförsäljning.
  • Enligt 23 § lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel får kommunen ta avgift för tillsynen av försäljningen.

Årlig tillsynsavgift

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2008 § 190 att följande tillsynsavgifter ska gälla i Umeå kommun vid detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel.

VaruslagAvgifter
Folköl1 000 kronor
Tobak1 000 kronor
Receptfria läkemedel900 kronor

Tillsynsavgiften faktureras retroaktivt. Det vill säga att om verksamheten startar år ett kommer kravet på avgift att ske år två.