Startsida Umeå kommun

Anmäl försäljning av tobak

För att få sälja tobaksvaror krävs en anmälan till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun.

Hur anmäler jag?

Du anmäler genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten som finns i länkrutan till höger. Om du hellre vill skicka in anmälan via post kan du skriva ut blanketten eller beställa en blankett från Miljö- och hälsoskydd.

Postadress
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
901 84 Umeå

Till ansökan ska du bifoga en kopia på ditt egenkontrollprogram.

Läs mer om egenkontrollprogram.

När kan jag starta min verksamhet?

Du kan starta försäljningen så fort en anmälan är gjord. Du behöver inte vänta på en bekräftelse från Miljö- och hälsoskydd.

Vad kostar det?

Att anmäla en tobaksverksamhet kostar 1 350 kronor. Läs mer om kommunens avgifter och taxor.

Vem ska anmäla tobaksförsäljning?

Du som ska sälja tobaksprodukter i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats i Umeå kommun ska göra en anmälan till Miljö- och hälsoskydd.

Varför måste jag anmäla verksamheten?

Miljö- och hälsoskydds inspektörer gör regelbundna kontroller i de butiker och restauranger som anmält tobaksförsäljning. Vid dessa besök kontrolleras att lagen följs. I det ingår bland annat en kontroll av att ingen försäljning sker till minderåriga samt att de varor som säljs är rätt märkta.

Vad händer om jag startar utan att anmäla verksamheten?

Om du säljer tobaksvaror utan att först ha anmält det till kommunen riskerar du att bli fälld för olovlig tobaksförsäljning och får betala böter eller sitta i fängelse i upp till sex månader.

Läs mer om tillsyn.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel flytt av verksamheten, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.