Startsida Umeå kommun

Tobak och e-cigaretter

För att få sälja tobak och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare krävs en ansökan eller anmälan till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. I menyn till vänster kan du läsa mer om ansökan om tobakstillstånd, anmälan om e-cigaretter, tillsyn, avgifter och regler om rökfria miljöer.

En ny lag om tobak och liknande produkter införs 1 juli 2019. Det innebär att alla som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för det. Detta gäller även om man idag har anmält sin försäljning till miljö- och hälsoskydd och säljer tobak. Mer information om nya lagen finns i högerspalten.

Huvuddragen i den nya lagen:

  • Tillståndsplikt förhandel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln (butik) vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Detta innebär att den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen och att kommunen gör en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.
  • Utökat rökförbud: Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och kaféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
  • Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
  • Spårbarhet och säkerhetsmärkning: Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Du som redan säljer tobak:

Säljer du redan idag tobak och vill fortsätta göra det behöver du ansöka om tillstånd hos Miljö- och hälsoskydd. Ansökan kan göras från och med 1 juli. Senast 1 november måste du lämna in din ansökan, annars får du inte fortsätta sälja tobak.

Miljö- och hälsoskydd har gjort två informationsutskick till dig som redan är tobakshandlare. Det senaste skickades ut under vecka 26.

Du som vill börja sälja tobak efter 1 juli:

Om du vill börja sälja tobak i din butik efter 1 juli, ansök om tillstånd för det.

Ansökningsblankett

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus