Startsida Umeå kommun

Tobak och e-cigaretter

För att få sälja tobak och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare krävs fram till den 1 juli att en anmälan till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Här kan du läsa mer om anmälan om tobak och e-cigaretter.

En ny lag om tobak och liknande produkter införs 1 juli 2019. Det innebär att alla som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för det. Detta gäller även om man idag har anmält sin försäljning till miljö- och hälsoskydd och säljer tobak. Mer information om nya lagen finns i högerspalten.

 Huvuddragen i den nya lagen är:

  • Tillståndsplikt förhandel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln (butik) vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Detta innebär att den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen och att kommunen gör en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.
  • Utökat rökförbud - ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
  • Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
  • Spårbarhet och säkerhetsmärkning - bestämmelserna kommer från EUs tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Du som redan säljer tobak:

Säljer du redan idag tobak och vill fortsätta göra det behöver du ansöka om tillstånd hos Miljö- och hälsoskydd. Ansökan kan göras från och med 1 juli. Senast den 1 november måste du lämna in din ansökan, annars får du inte fortsätta sälja tobak.

Miljö- och hälsoskydd har gjort ett informationsutskick till dig som redan är tobakshandlare. Ytterligare ett informationsutskick med detaljer kring den nya lagen och ansökan kommer under vecka 25.

Du som vill börja sälja tobak innan 1 juli:

Vill du börja sälja tobak innan den fösta juli ska du göra en anmälan. Mer information om anmälan av tobaksförsäljning finns här. Efter den 1 juli måste även du ansöka om tillstånd. Se rubriken ovan.

Du som vill börja sälja tobak efter den 1 juli:

Om du vill börja sälja tobak i din butik efter den 1 juli ansöker om tillstånd för det. Ansökningsblankett kommer att finnas tillgänglig den 1 juli.


Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information