Startsida Umeå kommun

Transporttillstånd

Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, längd eller vikt ska du ansöka om ett transporttillstånd.

Mer detaljerade upplysningar finns i blanketten.

Transport som berör flera kommuner

Om transporten berör mer än en kommun ska ansökan göras via Trafikverkets webbplats.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus