Startsida Umeå kommun

Automatspel och tillstånd till spel på värdeautomater

Lotteriinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade förströelseautomater.

Kommunen är yttrandeinstans

Innan Lotteriinspektionen tar beslut om nya tillstånd eller omprövningstillstånd, ges socialnämnden i kommunen tillfälle att yttra sig för att ta del av den kunskap som kommunen har gällande de tilltänkta spelplatserna och andra lokala förhållanden.

För att erhålla tillstånd för värdeautomater krävs bland annat att restaurangen har serveringstillstånd för alkoholdrycker.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.