Startsida Umeå kommun

Upphandling och inköp

När kommunen behöver köpa något sker det normalt genom en upphandling. Vid en upphandling kan leverantörer lämna anbud och kommunen väljer varor och tjänster som uppfyller kommunens krav till bästa möjliga pris. Kommunen sparar både tid och pengar genom att köpa rätt kvalitet till rätt pris. Det ger också många leverantörer chansen att erbjuda sina varor och tjänster. Det här regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsbyrån är en central verksamhet som sköter Umeå kommuns upphandlingar och agerar som inköpscentral i många upphandlingar till kranskommuner och bolag. Kommunen har en decentraliserad organisation med många inköpare.

Aktuella upphandlingar

Upphandling av hemtjänstinsatser

Umeå kommun

Kontakt

Umeå kommun
upphandlingsbyrån
901 84 Umeå
090-16 10 00 (växel)
upphandlingsbyran@umea.se

Besöksadress:
Stadshuset
Västra flygeln, våning 3
Skolgatan 31 A

Personal

Mer information

Avtalsdatabas 

Formulär för Umeå kommuns kranskommuner och bolag.

Upphandlingsuppdrag

Undersidor

Sidan har granskats 2020-06-05

Sidans kortadress: www.umea.se/upphandling