Startsida Umeå kommun

Betala faktura från kommunen

Betalar du din faktura med ett inbetalningskort eller via internet, ange alltid fakturans OCR-nummer som referensnummer. Betala faktura från Umeå kommun via bankgiro 5163-4947.

Kontakt

Ekonomifunktionen
090-16 11 18
kassan@umea.se