Startsida Umeå kommun

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Den reglerar inte vad som köps in utan talar om hur något ska köpas.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller i alla EU-länder och är en fantastisk möjlighet för att alla leverantörer ska kunna vara med och konkurrera om de offentliga affärerna. 

Andra lagar som ska tillämpas inom offentlig upphandling:

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus