Startsida Umeå kommun

Regler och policy

Här finns Umeå kommuns upphandlingspolicy och regler som är antagna av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsens arbetsutskott.

Upphandlingspolicy

Delegation i Upphandlingsärenden

Regler för inköp och upphandling

Ansvar och roller

Undersidor