Startsida Umeå kommun
Karlavagnsallén

Allmänt

Krav

Vid projektering ska både befintliga och nya ledningar/kablars läge beaktas, se vidare Projektering – Allmänt, Program och övriga dokument, Grävbestämmelser, Park och naturmark.

Projektören ska säkerställa att driftens arbetsuppgifter är praktiskt genomförbara.

Val och omfattning av garantiskötsel i entreprenaden grundar sig på vad som är det ekonomiskt mest fördelaktigt och ger bäst kvalitet för Umeå kommun.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sök i teknisk handbok

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus