Startsida Umeå kommun
Rådhustorget

Inledning

Välkommen till Teknisk Handbok (TH) - administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med projektering, byggande och drift- och underhåll, på uppdrag av Gator och parker i Umeå kommun.

Teknisk Handbok vänder sig även till övriga förvaltningar inom Umeå kommun som arbetar med projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän plats.

Avsteg från standard beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av Gator och parker.

Hänvisningar till hela TH eller delar av TH ska undvikas.

Användare ska alltid kontrollera att senaste utgåvan av TH används och ange versionsdatum i de handlingar som upprättas.

Under rubriken Revideringar kan du läsa mer om vilka revideringar som görs i samband med de stora versionssläppen samt mindre löpande revideringar.

Har ni synpunkter eller frågor om teknisk handbok så är ni välkomna att kontakta oss via e-post: gatorochparker@umea.se. Observera, gäller frågorna ett specifikt projekt, kontakta projektledaren.

För att göra en felanmälan eller lämna en synpunkt på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skog och natur: www.umea.se/felanmalan

Umeå kommun Tel vxl: 090-16 10 00


Kontakt

Kontakta Gator och parker om du har synpunkter eller frågor om teknisk handbok

gatorochparker@umea.se

Sök i teknisk handbok

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus