Startsida Umeå kommun
Bild på tunnel under Bomvägen

Allmänt

Gällande lagar, regler och föreskrifter ska följas.

För broarbeten hänvisas i första hand till:

* TRVK Bro 11 (publ. 20122:085) och TRVK Bro 11 (publ. 2011:086).

* Myndighetsföreskrifter angivna i TRVK Bro 11, A.1.2.2

* Litteraturförteckningen i bilaga 1 till TRVK Bro 11

* VVK Brounderhåll (publ. 2012:020)

* TRV AMA Anläggning 10 Publ: 2011:102

* TRV AMA Anläggning 10 Rev 2 publ: 2012:219

* Trafikverkets hemsida med gällande bro och tunneldokument: 

Gator och parker upphandlar underhåll och besiktningar av konstbyggnader. 


Broregister förs i BATMAN.

Sidansvarig

Amanda Arnö
amanda.arno@umea.se

Revidering: 2020-03-04

Sök i teknisk handbok

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus