Startsida Umeå kommun

Upphandling av hemtjänstinsatser

Sidan är under uppdatering.

Kontakt

Pia Wangbergh
Upphandlingsbyrån
Umeå kommun
090-16 15 65
pia.wangberg@umea.se 

Carina Edberg
Socialtjänsten
Umeå kommun
090-16 18 25
carina.edberg@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus