Startsida Umeå kommun

Akut hjälp, krishantering

Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kontakta mottagningsenheten (090-16 10 02) eller socialjouren (090-16 30 50).

Viktiga telefonnummer

Skriv ner, förvara hemma och i plånboken:

112

113 13

114 14

1177

SOS alarm, nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

SOS alarm, få och lämna information vid olyckor och kriser

Polis, vid händelse som inte är akut

Sjukvård, rådgivning

Trygghetsplatser

Om du som vårdar en anhörig eller närstående får akut behov av avlösning kan du få hjälp på en av kommunens trygghetsplatser.