Startsida Umeå kommun

Krisstöd − psykosocial beredskap

När till exempel en olycka har inträffat kan berörda och närstående behöva stöd. Kommunen och andra organisationer kan snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal. Kommunens grupp för psykosocialt stöd heter Posom.

Posom

Kommunen ska enligt lag tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller andra händelser av sådan karaktär att omfattande psykosocialt stöd till många personer är berättigat.

Posom kallas in via räddningstjänst, ambulans eller polis.

Kyrkans stödgrupp

Svenska kyrkan i Umeå har en stödgrupp som består av präster och diakoner. Stödgruppen kan ge psykosocialt stöd i situationer och kriser där ett mindre antal personer omfattas.

Insatser av kyrkans stödgrupp i Umeå begärs via SOS krisberedskap. 

Kontakt

Kyrkans stödgrupp
Måndag–fredag, klockan 8–17
090-200 25 00 (växel)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.