Startsida Umeå kommun

Kvinnojour och mansjour

Kvinnofridsmottagningen

Är du kvinna över 18 år kan du kontakta kvinnofridsmottagningen för stöd och hjälp. Ring 020-41 04 20 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet. Du kan vara anonym. På kvinnofridsmottagningen erbjuds du: råd och stöd, krissamtal, föräldrastöd, förmedling av skyddsåtgärder samt möjlighet att göra en polisanmälan.

Läs mer om kvinnofridsmottagningen

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och pojkars fysiska, psykiska och sexuella våld kan få stöd av Kvinno- och tjejjouren i Umeå. De stöttar också kvinnor och tjejer som utsatts för våld i lesbiska relationer. De kan bland annat erbjuda samtalsstöd över telefon och vid besök, juridisk rådgivning, stöd vid kontakt med myndigheter samt skyddat boende.

Ring 090-77 97 00 eller mejla mail@kvinnojoureniumea.se.

Läs mer: www.kvinnojoureniumea.se

Kvinnojouren

Våldsutsatta kvinnor med missbruk samt kvinnor som lever i en missbruksmiljö med psykisk- och/eller fysisk ohälsa, hemlöshet, osäkert boende, arbetslöshet eller annan social utsatthet kan få stöd av öppen gemenskaps kvinnojour.

Ring 070-831 50 53 eller mejla kvinnojouren@oppengemenskap.se

Mansjouren

Våldsutsatta män. Kontakta Mansjouren Västerbotten. Ring 070-257 43 13 eller mejla info@mansjouren.ac.se

Mer information

Våld i nära relationer

Andra kvinnojourer:

www.roks.se
Riksorganisa­tionen för kvinno­jourer och tjejjourer i Sverige