Startsida Umeå kommun

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller anda akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Dagtid, ring mottagningsenheten 090-16 10 02

Måndag–onsdag, fredag: 8.30–9.30, 13.00–16.00
Torsdag: 8.30–09.30, 13.00–16.00

Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden:

Kontakta socialtjänsten

Övrig tid dagtid ring Umeå kommuns växel 090-16 10 00. Om någon är i akut behov av skydd eller stöd ring SOS alarm på telefon 112.

Kvällar och helger, ring socialjouren 090-16 30 50

Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och helger. Kontakta socialjouren i akuta situationer. Du får då omedelbar hjälp och kontakt med en socialsekreterare.

Måndag–torsdag: 16.00–00.00 
Fredag: 16.00–01.00 
Lördag: 14.00–01.00 
Söndag: 14.00–01.00

Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via SOS alarm 112.

Socialjouren arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd. Socialjouren är till för alla som vistas i Umeå kommun och har behov av akuta insatser av socialtjänsten.

Kontakt

Dagtid: 090-16 10 02

Kväll och helg: 090-16 30 50

Natt:112

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.