Startsida Umeå kommun

Hembesök för ett gott åldrande

Du som bor i Umeå kommun erbjuds under det år du fyller 75 år ett förebyggande hembesök. Hembesöken vänder sig till dig som bor i eget boende och i dagsläget inte har behov av hemtjänst.

Vid hembesöket pratar vi om det som påverkar din vardag och som känns viktigt för dig. Vi tar upp frågor som berör hälsa, kost, motion och säkerhet i vardagen. Vi informerar även om vilket stöd och utbud av aktiviteter som kommun, landsting och övriga samhället kan erbjuda.

Hembesöket är gratis och vi som gör hembesöken har tystnadsplikt.

Kontakt

Marianne Bäckström
Umeå kommun
16 17 64
070-611 06 53
marianne.backstrom@umea.se

Lena Tannfors
Umeå kommun
16 17 79
070-590 21 95
lena.tannfors@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.