Startsida Umeå kommun

Äldre, senior

När du blir äldre kan det bli svårare att sköta hemmet, dig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Då kan du få stöd av kommunen. Umeå kommun kan hjälpa dig med bland annat hemtjänst, boende och sociala aktiviteter. Det finns också frivilligorganisationer som kan hjälpa dig att minska din ensamhet.

Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara av din vardag kan ansöka om följande insatser. Syftet med stödet är att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vill du ha mer information eller rådgivning kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet. Det finns även stöd som inte kräver ansökan. Läs mer om mötesplatser, matserveringarseniorträning och andra former av stöd.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-05

Sidans kortadress: www.umea.se/aldrestod