Startsida Umeå kommun

Äldre, senior

Äldreomsorgen är till för dig som har fyllt 65 år och som har behov av stöd i din vardag. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är äldreomsorgens biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov. Vi hjälper dig med rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Ansöka om stöd

För dig med litet eller inget behov av hjälp

För dig som har ett litet eller inget behov av hjälp från äldreomsorgen kan följande information vara intressant:

För dig som har behov av hjälp i ditt hem

När behovet av vård och omsorg gör att du behöver stöd av äldreomsorgen är det oftast hemtjänst som är aktuellt i första hand:

För dig som behöver hjälp dygnet runt

När behovet av vård och omsorg i hemmet blir för stort kan det vara aktuellt att flytta till ett vård- och omsorgsboende. I det läget kan följande information vara till hjälp:

Sidan har granskats 2019-01-25

Sidans kortadress: www.umea.se/aldrestod

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.