Startsida Umeå kommun

Förebyggande information vid 75

Det år du fyller 75 år bjuds du in till en informationsträff. Du får då information om och tips på hur du kan leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Social gemenskap

Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Möjligheten att kunna påverka och känna delaktighet är grundläggande för en god hälsa.

Meningsfullhet

Vad som uppfattas som meningsfullt är individuellt. Det kan exempelvis vara att klara sig själv i vardagen.

Fysisk aktivitet

De positiva effekterna av fysisk aktivitet och utevistelse är många. Effekterna är ökat välbefinnande, stärkt skelett, bevarad muskulatur och rörlighet. Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende.

Goda matvanor

Maten har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa.

Förebygga fallolyckor

Alla kan falla, men risken att falla ökar när vi blir äldre. En förutsättning för att du ska behålla din muskelstyrka och balans är att du kombinerar träning och goda matvanor.

Inbjudan kommer med posten

Du som fyller 75 år 2020 får en inbjudan med posten under året. Gruppträffarna riktar sig till dig som inte har beviljad hjälp i hemmet som t. ex. hemtjänst.

VIKTIG INFORMATION! Planerade informationsträffar 2020 är inställda pga rådande coronapandemi.

Kontakt

Lena Tannfors
090-16 17 79
lena.tannfors@umea.se

Marianne Bäckström
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus