Startsida Umeå kommun

Äldreplan 2018–2028

Äldreplanen är ett dokument som anger riktningen för Umeå kommuns äldreomsorg under perioden 2018–2028.

Planen är ett styrdokument för politiken, ett riktmärke för verksamheterna och en visuell bild av kommunens stöd och omsorg för dig som är invånare.

Läs äldreplanen (pdf, 1,7 MB)

Ett antal medborgardialoger har genomförts under framtagandet av äldreplanen.

Rapport om medborgardialogerna (pdf, 2,6 MB)

Kontakt

Nils Enwald
ledningskoordinator
äldreomsorg
Umeå kommun
090-16 18 58
nils.enwald@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-22

Sidans kortadress: www.umea.se/aldreplan