Startsida Umeå kommun

Ansök om stöd

1. Samtal med handläggare

Ring 090-16 60 10 för att nå en biståndshandläggare. Telefontid 8.45-10.00 (måndag, tisdag, torsdag, fredag). Övrig tid kontakta mottagningsenheten 090-16 10 02 för rådgivning och stöd.

Du bokar en tid för antingen ett hembesök, besök på socialtjänsten eller ett telefonsamtal då du får beskriva din vardag och det du behöver hjälp med. Du får då också information om hur du gör en ansökan och du kan även ställa frågor.

2. Ansökan

Nästa steg är att du gör en ansökan om stöd. Ansökan kan du göra muntligt vid hembesöket/telefonsamtalet eller genom att fylla i en ansökningsblankett.

3. Utredning

Utifrån din ansökan utreder biståndshandläggaren vilket stöd du har rätt till utifrån Socialtjänstlagen. Utredningen är skriftlig och du har rätt att läsa den och göra tillägg innan beslutet om vilket stöd du är berättigad till fattas. Om det krävs uppgifter från exempelvis läkare eller annan medicinsk personal behöver vi ditt samtycke.

4. Du kan överklaga

Om din ansökan avslås helt eller delvis får du alltid ett skriftligt meddelande och information om hur du kan överklaga beslutet som du inte är nöjd med. Överklagan måste vara insänd till äldrenämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Handläggaren gör då en bedömning om ditt beslut ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Umeå som prövar ärendet. Överklagan är kostnadsfri.

Planering av stöd efter sjukhusvistelse

Om du vårdas på sjukhus och behöver hjälp när du skrivs ut ska sjukvården informera äldreoomsorgen om detta. En biståndshandläggare kontaktar då dig och planerar insatserna.