Startsida Umeå kommun

Aktrisens träffpunkt

Aktrisens träffpunkt är en mötesplats för daglediga. På träffpunkten finns möjlighet att köpa fika och det erbjuds också olika aktiviteter som till exempel informations­tillfällen, föreläsningar och underhållning. 


Maj

Måndag 6/5

Laila och Lars Windelius underhåller med sång och gitarr, och ibland även bouzouki. Sånger för både själ och hjärta. Start kl:13.00.

Arrangör: Umeå kommun i samverkan med ABF Umeåregionen


Måndag 13/5

Samisk kultur - med Camilla Törnroos. Start kl:13.00.

Arrangör: Umeå kommun


Måndag 20/5

Namnsättning av Umeås gator - med Anders Lidman. Start kl:13.00.

Arrangör: Umeå kommun i samverkan med Vuxenskolan


Måndag 27/5

Sommarkryss och allsjung med Jenny Lindberg. Start kl:13.00.

Arrangör: Umeå kommun i samverkan med Svenska kyrkan/Sensus
Öppettider

Måndagar kl:13.00-15.00

Kontakt

Lena Kapstad
090-16 30 78
lena.kapstad@umea.se

Besöksadress

Aktrisgränd 17
södra entrén, 3 trappor
Umedalen
(huset är märkt K3 på gaveln)

Buss nr 1 till Umedalen, avstigning vid busshållplats Löftets gränd.

Hitta till Aktrisen (hitta.se)

Sidan har granskats 2019-05-23

Sidans kortadress: www.umea.se/aktrisentraffar