Startsida Umeå kommun

Seniorboenden, trygghetsboenden

Det är viktigt att inte blanda ihop seniorboende med vård- och omsorgsboende. Seniorboende och trygghetsboenden byggs och drivs av privata fastighetsföretag samt av det kommunalägda AB Bostaden.

När du är intresserad av att ställa dig i kö till ett seniorboende eller trygghetsboende kontaktar du företaget som hjälper dig med registrering och mer information.

Tänkt på att det kan vara flera års kö, så det är bra att vara ute i god tid.

Gemenskap och trygghet

Gemensamt för seniorboenden och trygghetsboenden är att de är anpassade för äldre och ger ökad möjlighet till gemenskap och trygghet. De är generellt utformade med god tillgänglighet.

Det är vanligt är att det finns gemensamma utrymmen för de som bor i huset. Vissa fastighetsägare erbjuder aktiviteter och social samvaro, andra fastighetsägare även möjlighet till måltider. Att bo i ett anpassat boende för äldre är ett attraktivt sätt att bo som senior.

Umeå kommun driver inga seniorbostäder

Trygghetsboenden och seniorboenden hanteras eller drivs inte av Umeå kommun. Umeå kommun utför vård och omsorg utifrån socialtjänstlagen.

Om du vill få mer information eller ställa dig i kö till en bostad, vänd du dig till något av de fastighetsföretag som erbjuder seniorbostäder: