Startsida Umeå kommun

Anhörigstöd, avlösning

Att hjälpa en närstående i hemmet kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som hjälper får stöd. Till exempel genom avlösning, korttidsboende, dagverksamhet, samtal eller utbildning.

Anhörigkonsulenterna ger råd och stöd

Om du har behov av att prata med någon utifrån den situation du befinner dig i, eller få mer information om vad kommunen kan erbjuda för stöd kan du kontakta anhörigkonsulenterna. De har tystnadsplikt.

Samtalsgrupper och utbildning

Ibland kan det vara skönt att träffa personer som är i samma situation som du själv, då finns det möjlighet att delta i samtalsgrupper. Anhörigkonsulenterna ordnar också utbildningar i till exempel förflyttningsteknik.

Varje år den 6 oktober uppmärksammas Nationella anhörigdagen.

I år hålls en temadag på Väven fredag 5 oktober. Läs programmet.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas en person som inom familjen eller släkten hjälper någon som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Även personer med en nära relation till den närstående som har behov av hjälp, kan få stöd.

Anhörigkonsulenter

Marianne Bäckström
090-16 17 64 marianne.backstrom@umea.se

Annette Bergstrand
090-16 21 88
annette.bergstrand@umea.se

Kristina Sandgren
090-16 43 19
kristina.sandgren@umea.se

Riitta Päivärinta-Stenvall
090-16 21 78
riita.paivarinta@umea.se
(talar svenska och finska)

Sidan har granskats 2019-02-04

Sidans kortadress: www.umea.se/anhorig

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.