Startsida Umeå kommun

Arvoderad anhörigvård

Arvoderad anhörigvård är en biståndsprövad insats. Din närstående, som ansöker om hjälpen, kan framföra önskemål om att hemtjänsten ska utföras genom arvoderad anhörigvård.

För att få arvode för anhörigvård ska hjälpen vara av personlig karaktär, det vill säga hjälp med exempelvis hygien samt på- och avklädning. Behovet ska vara dagligen. Anhörigvården ska även kunna utföras när den närstående har behov av hjälpen i enlighet med beslut om beviljade insatser.

Du som utför hjälpinsatsen kan vara maka/make, sambo, släkt eller god vän till den som behöver hjälp.

Ansökan

Din närstående ansöker om hemtjänst med personlig omvårdnad hos kommunens biståndshandläggare. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen.

Om ansökan blir beviljad förmedlar biståndshandläggare till en anhörigkonsulent som ansvarar för bedömningen av föreslagen anhörigvårdare.

Utifrån behovet av hjälp hos din närstående gör biståndshandläggaren en bedömning av vilken tid hjälpen tar att utföra, och utifrån det avgörs nivån på arvodet.

Anhörigkonsulenter

Alla arvoderade anhörigvårdare har regelbunden kontakt med en anhörigkonsulent för råd, stöd och information. Anhörigkonsulenterna ansvarar även för den närståendes genomförandeplan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.