Startsida Umeå kommun

Korttidsvistelse

Målet är att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. Om det under en kortare period finns behov av omsorg som inte kan tillgodoses i hemmet eller om en anhörig behöver avlastning kan korttidsvistelse vara ett alternativ. Verksamheten ska verka för trygg och säker hemgång samt erbjuda god och säker omsorg under vistelsetiden.

Vem får beslut om korttidsvistelse?

Korttidsvistelse/avlösning är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om stödet. Biståndshandläggaren utreder behovet av stöd och tar sedan ett beslut. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Hur lång korttidsvistelse som beviljas beror på personens omsorgsbehov. Det kan vara några timmar eller flera dagar.

Läs mer om att ansöka om stöd och omsorg

Under vistelsen

Under korttidsvistelsen strävar man efter att de boende ska kunna bibehålla sina förmågor att klara vardag. Det gör att förutsättningarna att bo kvar i det egna hemmet ökar. Under vistelsen finns omsorgspersonal och sjuksköterska tillgängliga dygnet runt. Även arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns att tillgå.

Vad kostar det?

Korttidsvistelse kostar 195 kronor/dygn. I detta ingår omvårdnad, kost och logi.

Var?

Korttidsvistelse finns på:

Aktrisen äldrecenter

Bruksbacken

Dragonens äldrecenter

Eriksdals äldrecenter

Solgårdens äldrecenter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus