Startsida Umeå kommun

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Från och med onsdag 1 april till och med 30 september 2020 gäller besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det är för att försöka minska risken att de boende smittas av coronavirus.

– Vi förstår att det är ett tråkigt besked för många närstående, men vi skulle inte ta beslutet om det inte var nödvändigt. Vi har sedan 12 mars haft hårda restriktioner för besök, men vi har tyvärr inte sett önskad effekt utan besöken har fortsatt. Vi behöver göra allt vi kan för att skydda personer på vård- och omsorgsboenden tillhör samtliga boende riskgrupp med högre känslighet för infektioner och smittor än den breda allmänheten, säger Malin Sundbom, verksamhetschef vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun.

Vill värna om personer i riskgrupp

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter, och att personer i riskgrupper inte i onödan ska utsättas för smittorisk. Med anledning av dessa rekommendationer införs nu besöksförbud.

– Frågan om att stänga för besök har diskuterat i över två veckor, men vi har försökt att hålla boendena öppna så länge som möjligt eftersom ett förbud även kan påverka personers mående negativt då de inte kan träffa sina nära och kära som är tryggheten i deras liv, säger Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, Umeå kommun.

Vid vård i livets slutskede kan undantag göras, det sker i dialog med enhetschef på boendet.

Digital teknik kan underlätta fortsatt social kontakt

För att möjliggöra fortsatt social kontakt, men utan att riskera smittspridning, ser nu verksamheten över vilka digitala möjligheter som kan erbjudas. Det kan till exempel vara videoträff med hjälp av digital platta eller dator.

Är du anhörig och har frågor om hur närstående mår, ring eller mejla den aktuella enheten.

Du kan också ta del av allmän information om coronavirus och läsa vanliga frågor och svar på www.umea.se/coronavirus.

Kontakt

Malin Sundbom
verksamhetschef
vård- och omsorgsboende
Umeå kommun
070-650 69 97
malin.sundbom@umea.se