Startsida Umeå kommun

Daglig verksamhet öppnar i liten skala

Daglig verksamhet inom LSS öppnar i liten skala från och med 1 september. Samtliga deltagare blir erbjudna sysselsättning men ej i samma omfattning som innan pandemins start. Detta tillsammans med andra åtgärder är ett led i att även fortsatt minska smittspridningen av Covid-19.

Du som har insatsen daglig verksamhet kommer att från och med 1 september erbjudas någon till några halvdagar i veckan, på så sätt minskas antalet personer som rör sig i lokalerna samtidigt. Umeå kommun kommer att skicka ut information kring basala hygienrutiner och samtliga personer som kommer till verksamheten ombedes att tvätta händerna direkt. Givetvis förutsätter vi även att den som kommer till verksamheten känner sig fullt frisk och stannar hemma vid minsta förkylningssymtom i riktlinje med folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Åtgärder för att minska smittspridning

I verksamheterna har även andra andra säkerhetsåtgärder vidtagits, till exempel regelbunden desinfektion av kontaktytor i lokalerna, tätare städning av toaletter, tejpmarkeringar på golv och utglesning av antalet stolar där det finns sittplatser.

Kontakt

Marie Thomas
biträdande verksamhetschef
ordinärt boende och sysselsättning
funktionshinderomsorg
Umeå kommun
070-696 05 75
marie.thomas@umea.se