Startsida Umeå kommun

Daglig verksamhet stänger tillfälligt

Daglig verksamhet inom LSS stänger tillfälligt. Syftet är att hindra smittspridning och säkra personalförsörjning inom funktionshinderomsorgen.

Stängningarna sker succesivt 24-27 mars utifrån framtagen lista på ordning. Innan stängning ska det vara säkerställt att du klarar din vardag utan vistelse på daglig verksamhet. Stängningarna sker succesivt den här veckan utifrån framtagen lista på ordning.

Nytt beslut om två veckor

De dagliga verksamheterna kommer vara stängda i två veckor framåt, därefter fattas ett nytt beslut utifrån de aktuella omständigheterna. Personer som har extern individuell placering i daglig verksamhet omfattas inte av stängningen i detta läge. Under stängningen kommer habiliteringsersättning betalas ut enligt grundschema.

Kontakt

Marie Thomas
biträdande verksamhetschef
ordinärt boende och sysselsättning
funktionshinderomsorg
Umeå kommun
070-696 05 75
marie.thomas@umea.se