Startsida Umeå kommun

Dagverksamheten stänger

Från och med vecka 14 stänger dagverksamheterna i Umeå kommun för att minska risken för smittspridning. Berörda har informerats om stängningen.

Om dagverksamhet

Dagverksamhet är till för personer som bor kvar i det egna hemmet, inte är yrkesverksamma och som har behov av stöd och omsorg för att få det egna behovet av social samvaro tillgodosett. Dagverksamhet kan också vara avlösning till anhöriga.
Kontakt

Anette Westin
enhetschef
Prevention och dagverksamhet
äldreomsorg
Umeå kommun
090-16 48 15
anette.westin@umea.se

Mer information