Startsida Umeå kommun

Delta under anhörigdagen 4 oktober

Välkommen till en temadag där vi lyfter anhörigfrågor och uppmärksammar anhörigas livsvillkor. Lyssna på föreläsningar om Anhörigskap och vad Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
är och vad kan de göra för dig. Fika, information och mingel.

Fredag 4 oktober, klockan 12‒17
Mariehemsvägen 7 M, sal Tranan

Anhörigdagen arrangeras av Umeå kommun, Anhörigrådet Umeå, Studieförbundet Vuxenskolan och ArosFilm.

Anmälan

Marianne Bäckström
anhörigkonsulent
äldreomsorgen
Umeå kommun
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Mer information

Sidan har granskats 2019-09-20

Sidans kortadress: www.umea.se/www.umea.se/anhorig