Startsida Umeå kommun

Ersättning till familjehem höjs

Individ- och familjenämnden höjer ersättningen till familjehem från och med 1 april. Familjehem får en höjning på cirka 2 000 kronor per månad, medan förstärkta familjehem och jourhem får en höjning med cirka 2 300 kronor per månad. För förstärkta familjehem som tar emot syskonplaceringar höjs ersättningen med 6 500 kronor per månad för barn 2.

Nämnden har tidigare beslutat att uppdrag som familjehem ska ske i kommunal regi. Endast i undantagsfall ska familjehem köpas in från privata företag, så kallade konsulentstödda familjehem. Behovet av familjehem är stort. Genom höjning av ersättningen hoppas individ- och familjenämnden att ersättningen bättre ska motsvara den insats som familjehemmen gör och att fler familjer ska få ekonomiska förutsättningar att bli familjehem.

Kontakt

Åsa Marklund
enhetschef
Familjehemscentrum
Umeå kommun
090-16 18 15
asa.marklund.soc@umea.se