Startsida Umeå kommun

Fler ungdomar ser ljust på sin framtid

De allra flesta ungdomar känner sig trygga hemma, i sitt bostadsområde och i skolan. Fler ser ljust på sin framtid, framför allt på gymnasiet oavsett kön. Däremot är det många tjejer som i större utsträckning än killar upplever en otrygghet när de ska gå hem ensamma eller på nätet. Fler tjejer än killar har någon gång eller ofta blivit utsatta för kränkande eller nedvärderande behandling. Det framgår av Unga18, en stor folkhälsoundersökning bland 5 700 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun.

Tobak, droger och alkoholanvändningen är i stort oförändrad jämfört med 2014, fortfarande låg användning på högstadiet och som ökar med stigande ålder. Undersökningen visar också att många ungdomar upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. Det är en förbättring jämfört med tidigare år.

Nytt i årets enkät är frågor om självbestämmande. Det är stor skillnad mellan ungdomar födda i Sverige och ungdomar födda utanför Europa. Den sistnämnda gruppen har betydligt lägre grad av självbestämmande.

– Generellt sett visar Unga18 att ungdomarna mår bra och att vi även denna gång ser en låg användning av alkohol, narkotika och tobak och att fler ser ljust på framtiden. Vi ser också att det tyvärr finns många som känner sig otrygga. Det här är den tredje Unga-rapporten, vilket gjort att vi äntligen får en tidsserie att följa. Jämfört med tidigare år har vi kunnat göra en ännu djupare analys och tagit med nya viktiga frågor, säger Seth Åberg, processledare, Umebrå.

Kontakt

Seth Åberg
processledare
Umebrå
Umeå kommun
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Peter Thuresson
statistiker
Övergripande planering
Umeå kommun
070-265 03 35
peter.thuresson@umea.se

Mer information

Rapporten Unga18 finns på:

www.umea.se/ungaenkaten