Startsida Umeå kommun
Kvinna och barn cyklar på höstväg

Följ råd och håll ut även i höst

Välkommen tillbaka till vardagen efter sommar och ledighet! Även i höst måste du och alla andra bidra till att minska spridning av coronavirus. Tack för att du fortsätter följa råd och rekommendationer: Håll ut, håll avstånd och håll kontakt! Tillsammans bromsar vi smittan.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.
  • Testa dig om du har symtom, även lindriga.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit.
  • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser, inomhus och utomhus.
  • Res bara kollektivt om du måste, gör plats för dem som måste resa.

Läs mer och få vägledning på www.umea.se/coronavirus.