Startsida Umeå kommun

Folkhälsomyndigheten uppmanar: Undvik kontakter som riskerar att sprida smitta

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Förskola och skola

Många frågar när barn får/inte får vara i förskola eller skola – vilka symtom det handlar om. Inriktningen är att friska barn och elever kan vara i förskolan och skolan. Enligt Folkhälsomyndigheten är vi i ett skede där alla personer som har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller förhöjd feber, bör stanna hemma tills alla symtom är borta.

Umeå kommuns förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning. Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är det detta, tillsammans med god handhygien, det myndigheterna ber oss att göra.

Besök helst inte vård- och omsorgsboende
och personer som har hemtjänst eller hemsjukvård

Besök helst inte anhöriga eller bekanta som bor på vård- och omsorgsboende, har hemtjänst eller hemsjukvård, särskilt inte om du tror att du bär på någon form av smitta.

Skydda dig och andra från smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ om du inte har möjlighet att tvätta händerna.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas i omgivningen eller från att förorena dina händer.
  • Undvik att röra ansikte, ögon, näsa och mun, och undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att inte smitta andra.

Dela bara bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

  • Agera utifrån korrekt och saklig information.
  • Var källkritisk och dela inte osäker information.
Information in other languages

Here is confirmed information about coronavirus and the disease covid-19 in english and other languages.

Information/advice are from Region Västerbotten, Swedish Public Health Authority and other authorities.

Call 08-123 680 00 to ask general questions about coronavirus. Service is open weekdays at 09.00–12.00 and 13.00–15.00.

Region Västerbotten

Information about coronavirus

Films about coronavirus