Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Hallå senior, tidning till dig över 75 år

I slutet av juni skickas tidningen Hallå senior till alla hushåll där det bor en eller flera personer över 75 år. Tidningens fokus är hur du kan påverka ditt seniorliv genom att planera för ditt åldrande, vilket stöd som finns inom äldreomsorgen och hur du gör för att ansöka om stöd.

Tidigare år har tidningen skickats till alla över 65 år, men i och med att vi lever allt längre så flyttas även behovet av stöd från äldreomsorgen fram och är oftast mer aktuellt kring och efter 75-årsåldern.

Du som ändå vill ha tidningen kan beställa ett exemplar via
Mottagningsenheten, 090-16 10 02, mottagningsenheten@umea.se.

Trevlig läsning!