Startsida Umeå kommun

Hemtjänsten föreslås byta kundvalssystem

I dagsläget tillämpas lagen om valfrihet (LOV) när det gäller utförare av hemtjänst, men nu föreslås istället att lagen om offentlig upphandling (LOU) ska vara styrande. Det innebär att kommunen kan komma att övergå till upphandling av ett antal hemtjänstutförare.

Beslut tas av kommunfullmäktige

Detta kommer att diskuteras vid individ- och familjenämndens sammanträde 21 november och vid äldrenämndens sammanträde 22 november. Nämndernas beslut skickas vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Eventuell förändring sker våren 2020

Om kommunfullmäktige beslutar att övergå från LOV till LOU kommer förändringen att ske under våren 2020. Samtliga utförare av hemtjänst hålls informerade under processen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.